Faitic 2.0 - Universidad de Vigo

Acceso

Alumnado preuniversitario

O Servizo de Teledocencia ofrece un programa destinado ao alumnado que ten a intención de estudar unha carreira na Universidade de Vigo, denominado Curso 0.

Acceso 

Para acceder á plataforma que sustenta o programa, basta con introducir o nome de usuario e o contrasinal, que poden xerarse facilmente enchendo o formulario de inscrición directamente desde a plataforma. Este nome de usuario e contrasinal servirá para posteriores accesos a esta.

Software

Para poder acceder a este programa basta con dispor dun ordenador con conexión a internet e un navegador web estándar. Eventualmente, pode ser necesario dispor de software que permita a visualización dalgún documento nos cursos, como o visor de documentos PDF ou o visor de animacións Flash (Macromedia).