Faitic 2.0 - Universidad de Vigo

Acceso

Obxectivos

Os principais obxectivos de Faitic son:

  • Dende unha perspectiva tecnolóxica: proporcionar as ferramentas e os recursos necesarios para o desenvolvemento da teleformación na Universidade de Vigo.
  • Dende unha perspectiva didáctica: ofrecer un servizo de asesoramento e axuda no deseño de proxectos de apoio á docencia presencial, semipresencial e/ou completamente virtual.