Faitic 2.0 - Universidad de Vigo

Acceso

Funcións

  • Instalar, manter e actualizar as plataformas de teleformación que en cada momento se estimen máis convenientes.
  • Xestionar e manter os servidores que aloxan as plataformas de teleformación da Universidade.
  • Xestionar, axudar e formar nas tarefas de virtualización de materias, tanto das materias complementarias da docencia presencial como das integramente virtuais.
  • Impartir charlas e cursos das plataformas de teleformación implementadas na Universidade de Vigo, xa sexa a petición de grupos de docentes, como promovida polo propio Servizo de Teledocencia.
  • Darllles charlas ao alumnado e PDI das facultades sobre a utilización e aproveitamento das plataformas.
  • Actualizar periodicamente o software de teleformación da Universidade de Vigo.