Faitic 2.0 - Universidad de Vigo

Acceso

Equipo de traballo

O Servizo de Teledocencia da Universidade de Vigo, integrado na Área das Tecnoloxías da Información e Comunicacións, desenvolve o proxecto FaiTIC.

A estrutura do servizo está composta por:

  • Responsable do Servizo: Arturo Casar Sarasola
  • Formación e virtualización de contidos: Sonia Álvarez López
  • 4 bolseiros/as de apoio