Faitic 2.0 - Universidad de Vigo

Cerrar barra novedades »

Documentación

Para poder sacar o máximo partido aos programas Faitic é imprescindible un bo coñecemento do seu funcionamento. Para conseguilo, o Servizo de Teledocencia pon a súa disposición un conxunto de manuais e guías, tanto do funcionamento das aplicacións, para profesorado e alumnado, como unha guía para mellorar a virtualización e, por tanto, a eficiencia dos cursos.

Ademais, o persoal do servizo realiza periódicas charlas e cursos sobre o manexo das plataformas naqueles centros que o soliciten. Igualmente, pódense impartir charlas sobre a virtualización e presentación de contidos nas plataformas.