Faitic 2.0 - Universidad de Vigo

Acceso

Ligazóns e-leaning

Portais e-learning

Cátedra Unesco de educación a distancia UNED

Desde 1997 a UNED ostenta a Cátedra UNESCO de Educación a Distancia (CUED) que ten por obxectivos fundamentais: a promoción da investigación, formación, información e documentación no eido da educación a distancia.

EDUTEKA

Portal educativo gratuíto con gran variedade de recursos e formas de interacción, acompañados por investigacións e estudos actualizados.

E-learning Europa
Portal creado en 2002 pola Comisión Europea para apoiar a transformación da educación mediante a tecnoloxía.

Revistas

Comunicar (Revista Científica Iberoamericana de Comunicación y Educación).

Educación XX1 (revista científica editada pola Facultade de Educación da Universidade Nacional de Educación a Distancia)

Distance Education

The Internet and Higher Education

International Review of Research in Open and Distance Learning

Computers & Education

Plataformas de teleformación

Moodle

Edmodo

Dokeos

Atutor

Sakai

Propiedade intelectual

Guía de buenas prácticas acordes con la Ley de Propiedad Intelectual. Ponente: Carlos Lema. III Jornada Campus Virtual UCM.

El derecho de cita con fines docentes. Por: Carlos Sánchez Almeida.

Xestión de dereitos de autor en plataformas e-learning. Universidade de Granada.