Faitic 2.0 - Universidad de Vigo

Acceso

Campus virtuais doutras universidades


Anillo Digital Docente
. Universidad de Zaragoza

Centro de Innovación Docente. Universidad de Oviedo.

Campus Virtual. Universidad de Cádiz

Campus Virtual. Universidad Internacional de Andalucía

Campus Virtual. Universidad de Alicante

CEFONT (Centro de Formación en Nuevas Tecnologías). Universidad de Cantabria

CENT. Universitat Jaume I

CeTA (Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe). Universidade de Santiago de Compostela

CEVUG (Centro de Enseñanzas Virtuales). Universidad de Granada

Campus Virtual UMA. Universidad de Málaga

Unidad de Tecnologías de Apoyo a la Docencia y Docencia Virtual. Universidad de Almería

Campus virtual SUMA. Universidad de Murcia

SAV (Secretariado de Recursos Audiovisuales Y Nuevas Tecnologías). Universidad de Sevilla

SECTIC (Secretariado de Tecnologías de Información y Comunicación). Universidad de Jaén

Servei de Recursos Educatius. Universitat Rovira i Virgili.

Campus Virtual. Universidade da Coruña

UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Campus Virtual. Universitat de Lleida

Enseñanza virtual. Universidade de Huelva

Unidad para la Docencia Virtual. Universidade da Laguna

UOC (Universitat Oberta de Catalunya)