Faitic 2.0 - Universidad de Vigo

Cerrar barra novedades »

Novidades

Moodle 2.5

A partir do próximo curso académico 2014-15 estará dispoñible para todo o profesorado a versión 2.5 da plataforma Moodle.

As materias xa dadas de alta na versión anterior non se verán afectadas por este cambio, xa que se volcarán igual que en anos anteriores na versión antiga (1.9).

No caso de altas de novas materias en Moodle, estas serán dadas de alta na versión 2.5, xa que previsiblemente para o curso 2015-16 a versión 1.9 xa non estará dispoñible.

Tamén animamos ao profesorado que actualmente ten as súas materias en Moodle 1.9 que ao longo do curso 2014-15 se vaia familiarizando coa nova versión e mundando as súas materias paulatinamente.