Faitic 2.0 - Universidad de Vigo

Cerrar barra novedades »

Novidades

Contrasinal novos usuarios

Contrasinal de acceso para novos usuarios de FaiTIC

Por razóns de seguridade non haberá un contrasinal de acceso por defecto para os novos usuarios/as do sistema FaiTIC.

Será o propio usuario/a quen estabrezca o seu contrasinal mediante a ligazón "Esqueceu súa clave?". Os datos que debe facilitar son:

  • Nome de usuario/a: número de DNI (sen incluír a letra nin outros signos de puntuación). Para o alumnado estranxeiro, o nome de usuario é o número de NIE/pasaporte (con letras en minúscula e sen guións).
  • Enderezo de correo electrónico: para un novo alumno/a o facilitado na secretaría no momento da matrícula.

Despois duns minutos recibirá un correo-e cun código de verificación e as instruccións precisas para establecer un contrasinal de acceso.