Faitic 2.0 - Universidad de Vigo

Cerrar barra novedades »

Curso 0 Industriais

Motivación

O programa Curso 0 de Industriais está destinado a proporcionar información ao alumnado preuniversitario interesado en matricularse nalgún dos grados de Industriales ofertados pola Universidade de Vigo.

Instrucións

Para acceder ao Curso 0 de Industriais ten que que solicitar o acceso ao mesmo, tanto se ten conta de usuario en FaiTIC coma se non. Esta solicitud tramítase a través da seguinte ligazón "Solicitude Curso 0 Industriais".

Deberá completar o formulario da seguinte maneira:

Nome: nome completo (nome e apelidos)

Correo-e: correo electrónico de contacto

Categoria: "Curso 0 Industriales"

Asunto: "Solicitude de acceso"

Mensaxe: neste campo indique o seu NIF/NIE/Pasaporte (ademais doutra información adicional que considere oportuna)