Logo de Faitic: Servizo de Teledocencia da Universidade de Vigo
Logo da Universidade de Vigo
Inicio

Benvido/a ao portal web de FaiTIC no que poderá atopar diversa información relacionada con este servizo. 

Logo de Tema

Alumnado Universitario

 
Universidade de Vigo | Servizo de Teledocencia - 2008
Para calquera dúbida ou problema chame ao +34 9868 11974 ou envíe un correo-e a faitic@uvigo.es